תעשיות שוק המניות — ‎תאילנד‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
200.591B0.48-0.87%24.888Mשירותי פרסום14
624.530B2.55-0.13%33.230Mתעשיות תהליכים34
106.882B3.10-2.32%10.885Mהוֹבָלָה8
108.644B1.93%27.011Mהוֹבָלָה4
999.376B1.080.45%18.063Mכלי עזר26
51.810B3.260.77%623.395Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא18
2.709B-0.92%853.299Kמסחר קמעונאי6
82.114B4.780.15%2.527Mהפקת ייצור20
55.846B3.960.23%154.785Kבני קיימא לצרכן10
507.712B2.62-0.04%7.862Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16
73.920B1.35-0.75%8.693Mשרותים לצרכן6
68.387B5.470.41%8.388Mהפקת ייצור14
39.409B5.890.75%13.009Kתעשיות תהליכים6
2004.562B4.800.45%5.655Mתעשיות תהליכים24
190.437B4.08-0.86%39.776Mמינרלים אנרגיה6
42.654B2.01-0.52%3.857Mשירותי פרסום12
3.171B-2.22%4.070Mטכנולוגיה אלקטרונית2
245.987B5.510.75%6.007Mמינרלים שאינם אנרגיה32
410.443B2.48-0.33%4.881Mתעשיות תהליכים40
7.285B3.410.00%4.591Mשירותי טכנולוגיה2
446.294B0.810.68%7.563Mמסחר קמעונאי2
2358.240B2.060.39%9.491Mכלי עזר32
43.862B4.250.07%4.161Mהפקת ייצור24
294.277B3.343.86%14.910Mטכנולוגיה אלקטרונית14
932.623B0.580.39%1.673Mטכנולוגיה אלקטרונית6
3.818B0.220.43%572.574Kטכנולוגיה אלקטרונית4
257.059B2.940.01%11.800Mשירותי הפצה22
251.545B1.100.25%6.849Mמסחר קמעונאי8
3.549B10.560.81%2.852Mבני קיימא לצרכן2
386.536B0.75-0.07%17.551Mשירותים תעשייתיים66
11.234B0.36-2.74%30.364Mשירותים תעשייתיים6
1128.420B1.840.52%11.228Mפיננסי50
246.503B0.57-1.77%32.026Mפיננסי15
84.073B3.16-0.18%1.326Mשירותי הפצה8
1950.417B1.350.67%14.350Mמסחר קמעונאי8
154.523B1.890.86%128.014Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10
247.938B4.020.44%23.312Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16
316.122B3.290.25%1.644Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא34
13.040B3.44-1.21%1.389Mמינרלים שאינם אנרגיה2
48.271B7.891.45%812.496Kכלי עזר4
63.920B2.66-0.10%2.556Mבני קיימא לצרכן16
580.178B1.85-0.28%25.904Mמסחר קמעונאי4
103.618B4.660.79%16.138Mבני קיימא לצרכן16
1702.088B2.26-0.52%40.661Mשירותי בריאות46
612.936B0.001.11%14.332Mשרותים לצרכן28
25.572B2.86-1.67%250.335Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
6.996B3.100.19%116.140Kהפקת ייצור4
27.471B1.07-1.27%4.491Mהפקת ייצור20
279.456B6.261.51%4.348Mתעשיות תהליכים24
557.982B0.320.05%1.906Mשירותי טכנולוגיה30
56.608B2.650.57%3.920Mפיננסי4
3456.290B4.452.14%30.953Mמינרלים אנרגיה4
13.270B3.771.76%1.173Mמסחר קמעונאי6
20.443B2.29-1.95%1.019Mשירותי טכנולוגיה4
194.904B2.69-0.43%7.793Mפיננסי18
132.066B2.690.00%7.987Mפיננסי8
374.802B6.200.15%4.652Mשונות29
128.921B1.480.00%5.699Mפיננסי2
235.621B5.130.43%3.994Mפיננסי6
56.209B0.00%19.936Mתקשורת2
230.044B7.81-3.50%22.326Mהוֹבָלָה20
28.747B3.760.07%6.727Mשירותי הפצה11
227.578B1.997.69%3.210Mשירותי בריאות8
53.494B2.240.16%2.492Mהפקת ייצור26
143.718B7.970.00%5.827Mשונות2
386.653B1.620.04%10.217Mשירותי פרסום44
164.834B17.460.09%10.881Mהפקת ייצור22
176.159B2.59-0.02%5.407Mשרותים לצרכן32
28.594B2.65-0.41%2.023Mפיננסי6
3.102B0.51-0.90%87.436Kהפקת ייצור6
637.313B4.231.20%45.267Mמינרלים אנרגיה16
%שירותים תעשייתיים2
72.187B1.36-0.02%6.334Mשרותים לצרכן8
3.345B2.91-0.43%2.457Mבני קיימא לצרכן4
6.991B1.671.68%652.009Kמינרלים שאינם אנרגיה2
2664.116B0.56-0.68%35.314Mהוֹבָלָה26
16.800B4.401.68%3.698Mשירותי טכנולוגיה4
112.078B2.24-0.42%2.052Mטכנולוגיית בריאות10
7.987B2.63-0.05%1.189Mטכנולוגיית בריאות4
117.593B4.500.61%254.029Kפיננסי20
23.623B1.91-0.57%74.834Kשרותים לצרכן8
5.415B3.083.69%1.454Mשרותים לצרכן4
495.428B1.31-0.03%5.597Mתעשיות תהליכים4
1954.067B2.260.19%17.157Mפיננסי123
338.247B4.550.18%3.186Mפיננסי52
3213.233B2.390.99%20.574Mפיננסי16
175.821B1.550.11%247.287Kשרותים לצרכן14
7.809B0.223.98%5.651Mטכנולוגיה אלקטרונית4
2.944B2.482.40%364.115Kפיננסי2
118.546B1.79-0.86%10.419Mמסחר קמעונאי24
315.400B1.80-3.30%167.853Mתקשורת6
154.333B4.983.57%150.241Mמינרלים שאינם אנרגיה40
466.110B3.89-1.03%4.324Mטכנולוגיה אלקטרונית6
43.478B1.77-0.37%701.429Kתעשיות תהליכים18
4.032B3.610.18%957.843Kהוֹבָלָה4
8.443B2.400.16%3.466Mהפקת ייצור10
139.064B5.840.70%1.732Mכלי עזר6
1127.543B1.56-0.56%13.552Mשירותי הפצה62
1513.577B3.68-1.92%8.066Mתקשורת8
טען עוד