תעשיות שוק המניות — ‎סין‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
173.151B0.411.21%31.198Mשירותי פרסום31
940.743B0.50-1.10%11.636Mטכנולוגיה אלקטרונית48
1446.735B1.000.64%37.322Mתעשיות תהליכים63
730.398B0.98-1.30%16.825Mהוֹבָלָה37
552.072B0.02-0.71%35.199Mהוֹבָלָה11
410.234B0.890.16%56.746Mכלי עזר12
359.662B1.77-1.24%27.050Mמינרלים שאינם אנרגיה28
411.321B3.820.93%12.854Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא57
21.898B0.101.41%18.886Mמסחר קמעונאי2
1494.768B1.34-0.92%15.771Mהפקת ייצור154
141.582B0.84-0.70%13.051Mבני קיימא לצרכן13
4315.329B1.42-0.05%6.917Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא36
100.598B1.66-0.80%6.352Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6
1167.364B0.670.43%7.060Mטכנולוגיית בריאות59
15.952B0.86%30.657Mשרותים לצרכן2
278.075B1.580.87%15.232Mהפקת ייצור45
75.821B1.970.88%19.517Mשרותים לצרכן7
2.050B2.49%11.450Mשרותים לצרכן1
12.130B1.240.13%8.233Mמסחר קמעונאי2
528.972B1.07-0.26%16.812Mתעשיות תהליכים47
392.914B1.300.39%15.063Mתעשיות תהליכים48
3225.240B1.370.20%16.474Mתעשיות תהליכים217
1515.280B6.38-1.40%29.048Mמינרלים אנרגיה32
51.556B2.611.62%11.483Mשירותי פרסום12
79.057B0.630.95%11.535Mטכנולוגיה אלקטרונית16
323.426B0.640.31%10.542Mטכנולוגיה אלקטרונית36
204.765B0.500.24%30.395Mטכנולוגיה אלקטרונית17
566.214B4.41-0.85%12.918Mמינרלים שאינם אנרגיה42
55.257B1.041.81%4.406Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
424.807B1.331.24%9.936Mתעשיות תהליכים46
100.747B0.090.42%25.347Mשירותים תעשייתיים3
79.652B0.251.98%20.157Mשירותי טכנולוגיה13
245.720B1.530.90%16.294Mמסחר קמעונאי30
389.718B0.75-2.25%12.884Mמסחר קמעונאי1
129.183B0.732.62%8.259Mמסחר קמעונאי9
1985.288B1.810.05%37.061Mכלי עזר75
4700.535B0.620.36%13.562Mהפקת ייצור267
1255.886B0.76-0.44%13.159Mטכנולוגיה אלקטרונית97
1253.955B2.171.14%29.537Mטכנולוגיה אלקטרונית119
786.281B0.62-0.03%10.919Mטכנולוגיה אלקטרונית82
144.367B0.79-0.38%7.667Mשירותי הפצה17
29.711B3.96%144.759Mמסחר קמעונאי2
1133.392B2.06-0.59%16.975Mבני קיימא לצרכן66
2204.016B2.230.64%85.092Mשירותים תעשייתיים146
224.540B1.130.35%7.009Mשירותים תעשייתיים35
80.212B3.09-0.28%44.826Mפיננסי7
141.312B0.41-0.43%24.933Mפיננסי6
43.149B0.840.32%15.009Mשירותי הפצה8
155.620B2.350.65%19.219Mמסחר קמעונאי15
344.444B1.000.67%8.321Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14
271.500B0.231.26%16.882Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא25
852.533B1.151.50%9.873Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא50
86.107B1.060.60%10.244Mמינרלים שאינם אנרגיה23
223.498B1.87-1.22%12.059Mכלי עזר20
480.261B2.260.05%9.557Mבני קיימא לצרכן46
95.186B3.55-2.76%85.433Mבני קיימא לצרכן8
119.554B0.060.04%18.083Mשירותי בריאות5
158.025B0.230.77%8.656Mשרותים לצרכן8
190.179B0.620.45%4.095Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא17
8.700B0.590.86%2.377Mהפקת ייצור3
3300.304B1.180.21%9.775Mהפקת ייצור373
1162.740B1.470.14%9.805Mתעשיות תהליכים93
852.620B0.400.80%18.046Mשירותי טכנולוגיה89
1974.405B5.520.34%82.336Mמינרלים אנרגיה11
94.190B0.40-4.49%18.942Mמסחר קמעונאי11
329.078B0.38-0.09%144.184Mשירותי טכנולוגיה8
2240.733B2.56-0.50%34.014Mפיננסי46
282.068B1.47-0.69%17.114Mפיננסי7
%שונות9
16.037B2.570.72%31.683Mפיננסי1
4713.075B6.45-0.34%155.953Mפיננסי15
595.795B0.80-0.67%263.305Mתקשורת5
467.388B1.21-2.49%79.013Mהוֹבָלָה13
102.952B1.231.43%13.018Mשירותי הפצה14
1418.622B1.180.66%7.633Mטכנולוגיית בריאות103
299.334B0.51-0.96%21.811Mשירותי בריאות9
603.803B0.590.45%13.278Mהפקת ייצור78
1200.197B0.440.14%7.664Mשירותי פרסום131
341.907B1.94-0.65%65.834Mהפקת ייצור49
1843.408B1.50-1.64%38.267Mבני קיימא לצרכן45
208.506B0.411.26%27.573Mשרותים לצרכן20
2103.167B3.67-0.66%38.909Mפיננסי5
55.434B5.44-1.52%29.354Mהפקת ייצור10
6.326B0.50%4.653Mשירותים תעשייתיים3
38.069B1.36-0.48%9.594Mמינרלים אנרגיה4
47.128B2.593.05%40.334Mמינרלים אנרגיה4
248.426B0.501.65%16.501Mשירותים תעשייתיים14
100.523B0.361.11%36.768Mשרותים לצרכן22
69.142B4.17-0.03%2.499Mבני קיימא לצרכן7
1234.952B0.92-1.02%18.126Mמינרלים שאינם אנרגיה79
998.793B2.60-0.41%15.664Mהוֹבָלָה64
1895.104B0.75-0.13%16.844Mשירותי טכנולוגיה182
8.465B0.70-0.07%2.835Mשירותי פרסום1
39.811B0.810.52%10.802Mטכנולוגיית בריאות4
3313.360B0.90-0.10%16.860Mטכנולוגיית בריאות218
482.155B2.13-0.30%34.680Mטכנולוגיית בריאות32
502.417B1.38-1.65%138.269Mמינרלים שאינם אנרגיה13
160.685B4.25-0.71%11.297Mשרותים לצרכן20
24.364B0.486.15%41.332Mשרותים לצרכן3
215.666B1.391.65%11.915Mתעשיות תהליכים29
136.358B5.340.11%24.507Mהוֹבָלָה6
1762.856B2.76-1.53%81.845Mפיננסי137
82.179B0.561.97%11.585Mבני קיימא לצרכן18
3916.311B5.39-0.62%64.429Mפיננסי29
30.367B0.990.37%24.738Mשרותים לצרכן4
3578.983B0.320.64%21.841Mטכנולוגיה אלקטרונית150
204.247B2.23-0.27%21.731Mמסחר קמעונאי27
1066.288B0.02-1.85%10.326Mתקשורת10
979.608B5.50-0.58%33.382Mמינרלים שאינם אנרגיה61
1345.294B1.940.03%27.201Mטכנולוגיה אלקטרונית86
543.791B3.141.39%15.128Mתעשיות תהליכים75
86.806B0.66-0.42%10.881Mבני קיימא לצרכן10
35.185B1.080.03%2.063Mהוֹבָלָה9
1106.989B1.34-0.93%34.075Mהפקת ייצור77
122.185B2.970.09%13.658Mכלי עזר14
722.790B1.170.09%34.243Mשירותי הפצה68
4.865B0.950.25%3.000Mתקשורת2
טען עוד