תעשיות שוק המניות — ‎הודו‏‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
3.463B0.680.86%140.665Kשירותי פרסום3
1945.090B1.611.31%5.683Mטכנולוגיה אלקטרונית7
2417.861B0.420.64%2.935Mתעשיות תהליכים69
609.512B0.341.41%1.658Mהוֹבָלָה17
781.027B0.00-1.35%426.649Kהוֹבָלָה4
1593.832B5.58-0.93%9.396Mכלי עזר5
1305.162B0.921.02%13.670Mמינרלים שאינם אנרגיה6
1754.686B0.370.27%206.916Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא40
1098.346B0.110.32%472.430Kמסחר קמעונאי9
3925.462B0.670.13%2.271Mהפקת ייצור60
1204.420B0.540.54%947.345Kבני קיימא לצרכן11
1343.811B0.252.16%1.211Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא12
820.868B0.204.30%5.649Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
1.920B0.240.46%660טכנולוגיית בריאות1
667.294B1.430.82%8.032Mשרותים לצרכן14
406.924B0.621.38%127.127Kהפקת ייצור20
53.025B0.250.48%3.165Mשרותים לצרכן5
60.870B0.550.31%3.063Mשרותים לצרכן1
21.826B-1.79%27.202Kמסחר קמעונאי1
2474.487B1.030.75%1.091Mתעשיות תהליכים37
872.546B0.32-0.49%327.766Kתעשיות תהליכים20
3955.582B0.680.28%274.556Kתעשיות תהליכים84
1403.697B10.100.19%6.279Mמינרלים אנרגיה4
20.803B0.44-1.39%10.852Kשירותי פרסום5
4.909B-1.01%7.557Kטכנולוגיה אלקטרונית1
152.960B3.47-0.96%1.705Mטכנולוגיה אלקטרונית5
6883.328B0.750.31%1.747Mמינרלים שאינם אנרגיה37
81.693B0.20-0.31%685.371Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
331.364B0.970.92%251.786Kתעשיות תהליכים29
12.337B0.12-1.19%137.612Kשירותים תעשייתיים2
221.853B0.33-0.09%748.788Kשירותי טכנולוגיה5
76.851B-0.67%37.150Kמסחר קמעונאי1
81.068B-0.63%52.309Kמסחר קמעונאי1
12076.495B0.99-1.51%3.114Mכלי עזר28
4070.503B0.440.90%16.595Mהפקת ייצור52
58.129B2.800.27%117.537Kטכנולוגיה אלקטרונית3
601.179B0.260.58%64.134Kטכנולוגיה אלקטרונית11
461.317B0.080.01%143.667Kטכנולוגיה אלקטרונית8
33.269B0.02-1.32%90.421Kשירותי הפצה6
32.973B-0.23%725.396Kמסחר קמעונאי1
504.674B0.290.41%94.027Kבני קיימא לצרכן10
6060.355B2.150.08%2.749Mשירותים תעשייתיים101
1.270B-0.76%9.961Kשירותים תעשייתיים2
15760.640B1.24-0.32%5.262Mפיננסי58
4941.393B0.460.03%1.268Mפיננסי27
59.989B1.290.83%54.769Kשירותי פרסום3
9.805B0.120.31%425.345Kשירותי הפצה2
11.588B-2.54%501.892Kמסחר קמעונאי3
2126.550B0.98-1.31%68.246Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
277.876B0.58-0.32%242.187Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
2388.493B1.00-0.20%1.204Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא31
158.545B0.12-0.07%180.352Kמינרלים שאינם אנרגיה10
5799.816B1.21-0.49%1.695Mכלי עזר8
431.231B0.500.53%66.366Kבני קיימא לצרכן10
16.129B0.143.18%68.447Kמסחר קמעונאי1
6.941B1.36%213.001Kבני קיימא לצרכן5
2032.762B0.120.37%621.054Kשירותי בריאות13
831.561B0.080.15%1.896Mשרותים לצרכן18
10323.827B1.26-0.95%1.845Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14
594.830B1.000.08%3.074Mהפקת ייצור9
2433.825B0.500.64%222.702Kהפקת ייצור56
7538.605B0.58-0.42%539.424Kתעשיות תהליכים35
27677.744B1.85-0.73%3.146Mשירותי טכנולוגיה56
1099.143B10.801.05%17.844Mמינרלים אנרגיה3
1028.352B0.242.26%6.296Mמסחר קמעונאי7
1164.982B0.711.09%1.948Mשירותי טכנולוגיה11
1317.118B2.100.50%1.441Mפיננסי46
1382.428B2.10-0.10%920.099Kפיננסי15
6.901B2.01%3.761Kשונות100
9314.509B0.140.21%1.222Mפיננסי6
6155.177B1.031.06%41.747Mפיננסי17
629.543B1.110.70%834.221Kתקשורת6
286.211B1.770.50%436.618Kהוֹבָלָה8
5.855B0.09-0.51%1.024Kשירותי הפצה2
100.977B0.270.19%52.638Kטכנולוגיית בריאות4
381.485B0.630.90%193.288Kשירותי בריאות9
1793.046B0.610.55%394.093Kהפקת ייצור33
86.366M0.00%1.811Kשונות2
2506.847B1.210.46%899.842Kשירותי פרסום46
1415.299B0.642.96%732.460Kהפקת ייצור29
10645.633B0.94-1.46%2.381Mבני קיימא לצרכן14
372.021B0.01-0.16%235.198Kשרותים לצרכן20
1870.586B0.220.25%5.200Mפיננסי4
69.121B1.060.11%199.235Kהפקת ייצור4
15.955B0.28-0.63%160.453Kשירותים תעשייתיים1
3.599B-1.20%466.861Kמינרלים אנרגיה2
21782.764B1.290.05%6.724Mמינרלים אנרגיה11
44.553B0.440.22%31.542Kשירותים תעשייתיים7
802.845B0.37-0.62%2.237Mשרותים לצרכן10
2866.553B0.31-0.72%662.474Kבני קיימא לצרכן22
3079.077B6.84-0.51%3.385Mמינרלים שאינם אנרגיה19
2220.268B0.49-0.17%7.128Mהוֹבָלָה13
2506.185B1.252.46%25.493Mשירותי טכנולוגיה43
113.102B1.60-0.04%225.538Kשירותי פרסום7
13.720B0.762.27%23.127Kטכנולוגיית בריאות2
9556.032B0.90-0.26%889.868Kטכנולוגיית בריאות88
1619.117B0.71-0.34%1.944Mטכנולוגיית בריאות6
%מינרלים שאינם אנרגיה1
24.511B2.09-1.33%89.805Kשרותים לצרכן5
56.852B0.07-0.48%221.814Kשרותים לצרכן7
191.455B1.04-0.95%456.087Kתעשיות תהליכים18
468.943B0.911.48%1.217Mהוֹבָלָה1
3522.688B0.360.93%2.668Mפיננסי54
560.764B6.130.10%285.350Kפיננסי3
26075.613B0.80-0.52%8.230Mפיננסי23
794.906B0.10-0.18%1.281Mשרותים לצרכן7
10.346B0.10%693.341Kטכנולוגיה אלקטרונית3
855.091B0.551.65%838.985Kפיננסי2
2815.074B0.00-0.72%481.609Kמסחר קמעונאי8
261.629B0.231.36%13.545Mתקשורת7
6005.024B2.550.98%18.110Mמינרלים שאינם אנרגיה70
261.807B0.180.17%5.588Mטכנולוגיה אלקטרונית12
1112.982B0.652.31%5.998Mתעשיות תהליכים89
4362.588B3.35-0.67%8.105Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
8.225B-0.79%110.834Kבני קיימא לצרכן1
145.046B0.830.71%90.239Kהוֹבָלָה10
1195.838B0.75-0.65%5.848Mהפקת ייצור24
4909.980B0.060.23%1.337Mשירותי הפצה28
10357.292B0.250.08%3.031Mתקשורת3
טען עוד