תעשיות שוק המניות — ‎יפן‏‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
3768.528B1.43%2.205Mשירותי פרסום46
155.296B-0.02%119.747Kטכנולוגיה אלקטרונית6
1676.294B0.39%584.396Kתעשיות תהליכים20
4513.004B2.02%1.331Mהוֹבָלָה15
2268.688B1.65%3.904Mהוֹבָלָה4
678.404B1.27%1.475Mכלי עזר3
386.336B-1.05%288.028Kמינרלים שאינם אנרגיה4
2488.113B0.05%952.152Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא31
8919.417B-0.24%495.438Kמסחר קמעונאי34
12281.339B-0.22%1.448Mהפקת ייצור77
4996.441B0.12%2.183Mבני קיימא לצרכן8
5077.187B0.36%2.242Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6
3403.741B1.45%560.645Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
1384.551B0.85%634.725Kטכנולוגיית בריאות19
1346.295B0.19%1.075Mשרותים לצרכן10
4362.766B-0.95%894.194Kהפקת ייצור45
68.217B-0.87%44.400Kשרותים לצרכן1
119.052B-1.08%96.400Kשרותים לצרכן1
1399.015B1.22%1.520Mמסחר קמעונאי6
1236.949B2.04%557.067Kתעשיות תהליכים8
4887.822B-0.15%4.859Mתעשיות תהליכים20
20813.160B0.68%1.725Mתעשיות תהליכים84
45.840B4.44%3.075Mמינרלים אנרגיה2
2446.407B0.52%984.137Kשירותי פרסום35
183.365B0.13%88.470Kטכנולוגיה אלקטרונית11
5090.859B0.35%3.964Mטכנולוגיה אלקטרונית22
274.201B-0.01%101.459Kטכנולוגיה אלקטרונית6
1243.338B0.62%286.808Kמינרלים שאינם אנרגיה31
234.015B0.08%341.585Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
1233.506B-0.03%672.406Kתעשיות תהליכים27
1782.713B0.90%302.066Kשירותי טכנולוגיה28
1310.850B0.18%1.046Mמסחר קמעונאי11
2518.676B1.57%3.918Mמסחר קמעונאי11
4997.424B0.66%354.176Kמסחר קמעונאי21
4908.791B1.16%5.214Mכלי עזר16
13478.131B-0.41%1.887Mהפקת ייצור51
13687.654B0.44%1.885Mטכנולוגיה אלקטרונית69
37698.274B0.73%2.032Mטכנולוגיה אלקטרונית56
10568.188B1.33%1.114Mטכנולוגיה אלקטרונית39
1660.894B0.53%235.724Kשירותי הפצה36
1244.423B0.85%3.839Mמסחר קמעונאי15
27074.836B-0.11%4.210Mבני קיימא לצרכן18
11541.917B0.15%1.022Mשירותים תעשייתיים168
427.088B3.49%241.306Kשירותים תעשייתיים7
8708.343B0.39%3.482Mפיננסי39
1068.011B1.55%1.077Mפיננסי11
50.977B1.94%198.108Kשירותי פרסום2
1200.456B0.51%96.504Kשירותי הפצה35
11330.107B-0.81%2.796Mמסחר קמעונאי47
86.009B0.84%16.910Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
2904.589B0.35%695.305Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא23
10887.411B0.33%900.367Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא72
106.390B-0.75%56.293Kמינרלים שאינם אנרגיה7
3180.759B0.17%1.532Mכלי עזר15
29.000B-2.68%300ממשלה1
167.485B0.47%23.148Kבני קיימא לצרכן7
631.772B1.15%413.200Kמסחר קמעונאי11
5380.949B0.17%1.992Mבני קיימא לצרכן37
60.133B1.12%24.953Kשירותי בריאות8
619.425B0.21%259.635Kשרותים לצרכן16
13497.275B0.66%1.563Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא33
7144.152B0.69%3.683Mהפקת ייצור11
35358.929B0.38%930.848Kהפקת ייצור187
9163.036B-0.21%1.986Mתעשיות תהליכים61
22105.783B0.78%1.260Mשירותי טכנולוגיה197
462.340B0.22%151.565Kפיננסי6
879.334B0.93%2.022Mמינרלים אנרגיה2
3012.507B2.65%1.125Mמסחר קמעונאי30
29064.166B1.64%7.273Mשירותי טכנולוגיה91
6984.492B0.48%7.174Mפיננסי37
417.736B2.68%326.527Kפיננסי9
411.956B0.02%529שונות267
4113.988B0.18%6.606Mפיננסי4
19309.862B0.74%36.403Mפיננסי9
19609.527B0.97%11.976Mתקשורת4
4377.603B3.01%7.380Mהוֹבָלָה30
2.846B1.86%2.800Kשרותים לצרכן1
1588.910B0.58%592.328Kשירותי הפצה18
20649.499B-0.02%2.197Mטכנולוגיית בריאות36
935.068B0.17%408.253Kשירותי בריאות21
3746.171B-0.09%1.522Mהפקת ייצור61
29.447B-1.30%20.389Kשונות2
13040.397B0.69%4.082Mשירותי פרסום177
3676.782B0.31%677.647Kהפקת ייצור45
46276.461B0.68%6.697Mבני קיימא לצרכן11
8490.057B1.15%662.596Kשרותים לצרכן30
38.414B0.11%16.691Kפיננסי2
907.394B0.17%299.287Kהפקת ייצור17
1300.887B0.31%15.425Mמינרלים אנרגיה3
1786.442B0.15%22.688Mמינרלים אנרגיה6
137.065B-0.83%151.785Kשירותים תעשייתיים2
4615.926B0.05%2.929Mשרותים לצרכן60
219.160B0.83%88.286Kבני קיימא לצרכן10
1644.743B-2.07%1.735Mמינרלים שאינם אנרגיה11
3042.788B1.09%1.185Mהוֹבָלָה22
12239.981B1.02%1.015Mשירותי טכנולוגיה172
2667.597B-0.05%420.216Kשירותי פרסום40
327.400B0.32%352.212Kטכנולוגיית בריאות2
8803.817B1.06%6.274Mטכנולוגיית בריאות23
30276.456B0.78%3.643Mטכנולוגיית בריאות35
9.558B0.00%734.800Kמינרלים שאינם אנרגיה1
6067.147B0.37%3.253Mפיננסי3
116.314B0.63%224.752Kשרותים לצרכן11
13.207B-0.14%3.174Kשרותים לצרכן2
1421.563B0.49%2.251Mתעשיות תהליכים16
13063.092B0.97%1.996Mהוֹבָלָה20
15953.524B-0.45%4.522Mפיננסי108
17606.427B-0.05%11.138Kפיננסי70
14222.061B1.45%865.854Kבני קיימא לצרכן26
13931.267B-0.24%3.382Mפיננסי74
5381.018B0.60%467.717Kשרותים לצרכן92
7592.721B1.07%5.020Mטכנולוגיה אלקטרונית28
495.570B-0.11%218.940Kשירותי בריאות7
2172.052B-0.62%2.261Mפיננסי1
3892.915B0.98%518.446Kמסחר קמעונאי50
12324.193B1.64%20.942Mתקשורת12
4639.094B-3.91%22.580Mמינרלים שאינם אנרגיה23
299.344B2.90%87.404Kטכנולוגיה אלקטרונית18
2320.210B0.07%4.147Mתעשיות תהליכים29
3892.410B-0.39%5.167Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
1880.532B2.17%1.102Mבני קיימא לצרכן6
1742.647B1.62%381.073Kהוֹבָלָה21
8259.567B0.59%3.515Mהפקת ייצור35
13.954B1.10%7.092Kכלי עזר2
26987.875B-0.01%5.331Mשירותי הפצה149
8829.733B1.27%7.349Mתקשורת5
טען עוד