תעשיות שוק המניות — ‎יפן‏‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
2459.041B2.44-1.02%676.045Kשירותי פרסום53
593.097B2.03-0.70%1.547Mטכנולוגיה אלקטרונית8
1451.110B2.24-0.01%441.128Kתעשיות תהליכים21
3507.915B2.64-0.57%846.699Kהוֹבָלָה19
2162.429B0.02-3.04%4.435Mהוֹבָלָה4
844.433B2.820.61%3.861Mכלי עזר6
267.440B4.840.24%256.740Kמינרלים שאינם אנרגיה4
1918.621B2.06-3.56%3.081Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא31
8112.704B1.01-3.47%737.717Kמסחר קמעונאי35
11580.499B3.07-2.66%1.383Mהפקת ייצור89
4412.249B3.69-3.51%2.342Mבני קיימא לצרכן8
4478.975B2.68-0.36%2.589Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6
2602.129B1.49-0.34%610.969Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
727.097B0.56-2.26%592.327Kטכנולוגיית בריאות20
1284.090B2.940.19%525.670Kשרותים לצרכן10
3182.414B2.97-0.50%578.097Kהפקת ייצור42
64.039B2.11-3.55%303.016Kשרותים לצרכן2
112.198B1.650.13%112.500Kשרותים לצרכן1
1128.031B0.870.12%1.362Mמסחר קמעונאי6
1158.516B2.37-0.57%467.772Kתעשיות תהליכים8
4248.020B3.72-0.72%3.494Mתעשיות תהליכים22
14858.225B2.97-0.34%1.357Mתעשיות תהליכים83
34.050B5.980.86%1.204Mמינרלים אנרגיה1
1945.107B2.06-1.79%700.969Kשירותי פרסום29
158.309B2.96-0.93%62.617Kטכנולוגיה אלקטרונית12
5071.227B3.140.39%3.343Mטכנולוגיה אלקטרונית20
224.885B3.43-1.54%84.820Kטכנולוגיה אלקטרונית6
993.550B3.00-1.53%242.927Kמינרלים שאינם אנרגיה29
273.299B0.83-0.59%1.219Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
1129.510B3.14-1.31%2.402Mתעשיות תהליכים29
1334.202B1.85-1.48%246.496Kשירותי טכנולוגיה35
2068.695B1.311.10%2.330Mמסחר קמעונאי12
2225.256B1.23-0.49%1.082Mמסחר קמעונאי11
3569.436B1.54-1.38%399.601Kמסחר קמעונאי17
4969.454B3.060.02%13.045Mכלי עזר15
9809.474B1.96-2.75%1.466Mהפקת ייצור53
10294.748B2.17-2.97%2.238Mטכנולוגיה אלקטרונית66
26009.072B1.46-1.66%1.852Mטכנולוגיה אלקטרונית56
8416.865B3.80-3.52%2.223Mטכנולוגיה אלקטרונית37
1480.616B3.69-1.02%222.425Kשירותי הפצה36
1296.122B2.96-0.97%2.548Mמסחר קמעונאי16
20851.917B1.29-1.87%3.984Mבני קיימא לצרכן16
9935.451B3.46-1.23%817.910Kשירותים תעשייתיים166
252.231B1.66-11.74%501.805Kשירותים תעשייתיים5
8110.727B3.40-1.23%2.586Mפיננסי40
1188.307B3.91-2.46%1.378Mפיננסי16
49.165B3.10-0.81%77.061Kשירותי פרסום2
1094.182B2.17-1.20%58.504Kשירותי הפצה33
9922.955B1.80-0.64%1.321Mמסחר קמעונאי44
111.551B1.22-0.65%30.772Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
2947.997B1.91-0.12%476.642Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא23
9789.652B1.650.18%651.094Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא73
93.258B3.95-0.36%54.632Kמינרלים שאינם אנרגיה7
2994.381B2.64-7.49%2.943Mכלי עזר12
83.767B2.01-1.48%691.842Kבני קיימא לצרכן6
602.517B2.66-1.82%260.789Kמסחר קמעונאי11
4978.394B3.74-0.66%897.521Kבני קיימא לצרכן34
58.049B0.18-4.44%16.907Kשירותי בריאות12
684.291B0.82-2.55%259.276Kשרותים לצרכן15
10523.916B1.82-0.85%1.575Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא30
538.114B2.12-1.60%160.747Kהפקת ייצור12
39696.448B2.21-1.26%1.405Mהפקת ייצור196
9330.830B3.050.54%2.424Mתעשיות תהליכים61
18089.411B1.55-0.37%1.089Mשירותי טכנולוגיה195
65.537B1.31-0.40%21.737Kפיננסי5
997.251B3.65-0.02%1.035Mמינרלים אנרגיה2
2057.706B1.85-1.25%2.021Mמסחר קמעונאי32
18254.779B0.83-1.75%5.661Mשירותי טכנולוגיה89
4902.835B3.84-0.68%4.886Mפיננסי34
259.341B0.76-2.02%483.896Kפיננסי10
450.746B2.62-1.13%357שונות284
4185.561B3.66-0.92%2.469Mפיננסי4
20316.929B4.87-0.23%22.760Mפיננסי9
21348.828B3.93-0.19%5.578Mתקשורת6
4117.296B8.85-1.74%4.626Mהוֹבָלָה26
15.277B1.91-2.09%24.985Kשרותים לצרכן2
1338.380B2.56-0.20%438.700Kשירותי הפצה18
15307.549B1.04-0.72%1.744Mטכנולוגיית בריאות38
691.316B1.99-1.69%151.685Kשירותי בריאות20
2326.421B2.66-2.68%1.571Mהפקת ייצור56
10296.274B3.02-0.57%5.552Mשירותי פרסום187
2371.132B1.53-1.33%703.666Kהפקת ייצור36
43174.185B2.79-2.23%23.396Mבני קיימא לצרכן10
8501.135B0.48-2.38%862.148Kשרותים לצרכן33
26.786B0.20-0.98%7.212Kפיננסי2
784.427B2.80-0.26%166.648Kהפקת ייצור16
2152.090B3.87-4.30%14.420Mמינרלים אנרגיה3
2045.867B4.17-0.06%11.054Mמינרלים אנרגיה6
104.243B1.98-3.46%204.314Kשירותים תעשייתיים2
3367.217B1.03-1.95%4.862Mשרותים לצרכן58
290.359B2.56-1.19%129.319Kבני קיימא לצרכן12
1628.198B3.55-1.87%2.166Mמינרלים שאינם אנרגיה12
3085.443B1.30-0.57%509.769Kהוֹבָלָה22
9657.739B1.52-0.78%584.293Kשירותי טכנולוגיה195
2118.420B2.07-0.47%437.887Kשירותי פרסום40
36345.453B2.35-1.24%2.966Mטכנולוגיית בריאות57
764.416B2.08-1.94%351.021Kטכנולוגיית בריאות15
8.646B3.33-3.23%1.080Mמינרלים שאינם אנרגיה1
7656.855B3.92-0.52%1.440Mפיננסי5
61.648B0.740.04%23.747Kשרותים לצרכן12
8.690B1.20-2.92%2.652Kשרותים לצרכן2
1187.759B2.58-0.02%1.137Mתעשיות תהליכים15
12412.769B1.15-1.30%925.850Kהוֹבָלָה18
14762.362B2.66-0.92%1.769Mפיננסי113
16287.418B3.80-1.07%5.116Kפיננסי69
13215.273B2.37-1.49%514.733Kבני קיימא לצרכן24
12449.635B4.03-1.03%2.688Mפיננסי69
5168.184B0.77-0.55%450.999Kשרותים לצרכן93
7286.964B1.63-3.07%6.635Mטכנולוגיה אלקטרונית28
311.652B1.770.49%294.663Kשירותי בריאות5
2331.401B4.410.81%1.218Mפיננסי2
2700.015B1.84-1.90%536.891Kמסחר קמעונאי51
9258.128B0.26-1.96%12.786Mתקשורת12
3936.130B7.23-0.16%4.341Mמינרלים שאינם אנרגיה24
236.929B2.93-0.68%72.913Kטכנולוגיה אלקטרונית17
2196.524B2.68-0.46%5.940Mתעשיות תהליכים26
4064.540B6.55-2.37%8.725Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
921.806B2.25-3.25%899.389Kבני קיימא לצרכן7
1777.317B1.62-0.26%387.391Kהוֹבָלָה21
7272.405B2.55-1.72%3.640Mהפקת ייצור35
5.033B2.80-3.64%71.800Kכלי עזר1
24911.082B3.86-2.62%7.242Mשירותי הפצה148
9874.504B3.120.51%4.705Mתקשורת5
טען עוד