תעשיות שוק המניות — ‎דרום קוריאה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

       
—%מחזור צרכנים
4825.180B2.482.12%139.120Kשירותי פרסום9
7996.360B0.400.20%289.206Kטכנולוגיה אלקטרונית14
1966.265B0.980.02%184.522Kתעשיות תהליכים21
—%תעשיה
8276.388B1.501.42%54.544Kהוֹבָלָה3
7662.270B0.951.93%630.583Kהוֹבָלָה7
—%תעשיה
629.852B0.00-0.75%18.801Kכלי עזר2
373.236B0.960.11%132.747Kמינרלים שאינם אנרגיה6
7652.868B1.300.73%161.469Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא38
4764.092B0.193.14%174.635Kמסחר קמעוני3
—%מחזור צרכנים
17030.595B2.14-0.06%312.465Kהפקת ייצור88
—%מחזור צרכנים
9103.673B1.340.82%126.754Kבני קיימא לצרכן14
2858.985B2.93-0.47%211.130Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
1679.234B1.324.32%1.247Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
67316.643B0.04-0.02%282.529Kטכנולוגיית בריאות67
—%טיפולי בריאות
1203.963B0.83-0.52%1.473Mשרותים לצרכן7
4011.565B1.04-0.61%299.009Kהפקת ייצור11
—%תעשיה
1258.981B2.31-0.80%8.736Mשרותים לצרכן3
7160.510B3.16-0.88%187.197Kשרותים לצרכן2
1819.125B3.530.41%15.608Kמסחר קמעוני2
1695.611B1.09-0.27%54.884Kתעשיות תהליכים10
7229.832B2.120.45%118.710Kתעשיות תהליכים18
58348.569B2.390.87%219.181Kתעשיות תהליכים57
203.830B0.002.37%1.982Mמינרלים אנרגיה1
309.226B0.004.88%2.568Mשירותי פרסום4
—%חומרים בסיסיים
—%טכנולוגיה
1776.435B0.661.41%320.911Kטכנולוגיה אלקטרונית9
—%טכנולוגיה
854.273B0.641.18%440.434Kטכנולוגיה אלקטרונית9
169.330B0.00-2.58%1.606Mטכנולוגיה אלקטרונית4
12914.900B3.57-0.07%260.127Kמינרלים שאינם אנרגיה30
383.217B0.52-0.49%18.838Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
3557.131B1.260.42%172.465Kתעשיות תהליכים19
—%פיננסים
821.188B0.540.37%321.208Kשירותי טכנולוגיה4
10144.338B2.130.62%50.741Kמסחר קמעוני10
3446.390B1.581.98%131.593Kמסחר קמעוני1
—%חומרים בסיסיים
—%פיננסים
—%מסחר קמעוני1
18360.200B0.00-1.57%1.437Mכלי עזר1
9486.416B0.87-0.29%383.745Kהפקת ייצור53
46124.304B0.630.62%596.162Kטכנולוגיה אלקטרונית125
7614.986B0.50-0.65%837.481Kטכנולוגיה אלקטרונית67
11632.784B1.34-1.37%284.886Kטכנולוגיה אלקטרונית55
6910.771B0.200.59%2.186Mשירותי הפצה7
707.051B5.680.83%49.981Kמסחר קמעוני1
23225.899B1.971.84%518.660Kבני קיימא לצרכן29
—%תעשיה
41952.048B1.561.18%1.438Mשירותים תעשייתיים60
1150.012B2.04-1.87%244.777Kשירותים תעשייתיים5
6325.678B3.40-0.43%129.966Kפיננסי23
21631.664B3.47-0.15%699.536Kפיננסי51
1222.783B1.03-1.73%189.041Kשירותי פרסום4
—%מוצרי צריכה מאוכלים
2381.437B3.061.19%51.503Kשירותי הפצה6
5683.786B1.700.71%61.249Kמסחר קמעוני3
8762.288B1.474.25%81.285Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
3691.783B1.26-0.72%175.398Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא17
14855.601B1.09-0.70%29.941Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא24
239.966B1.25-0.68%42.748Kמינרלים שאינם אנרגיה4
6256.758B3.31-0.31%46.433Kכלי עזר14
—%תעשיה
—%תעשיה
1994.115B2.18-1.33%48.226Kבני קיימא לצרכן9
—%מחזור צרכנים
191.806B1.44-1.62%140.030Kבני קיימא לצרכן3
3345.505B0.500.79%144.448Kשרותים לצרכן2
47656.663B0.671.22%151.916Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא39
—%תעשיה
7528.566B3.450.17%113.244Kהפקת ייצור5
33935.290B0.281.38%269.099Kהפקת ייצור107
12000.613B1.740.05%182.941Kתעשיות תהליכים62
37025.239B1.380.12%249.628Kשירותי טכנולוגיה66
428.350B5.160.46%1.234Kמינרלים אנרגיה1
769.003B1.87-0.54%66.880Kמסחר קמעוני5
46128.970B0.23-0.48%269.147Kשירותי טכנולוגיה36
25197.235B3.430.89%675.361Kפיננסי27
4911.954B4.83-0.25%672.884Kפיננסי10
—%פיננסים
539.092B3.93-0.11%166.914Kשונות7
—%מחזור צרכנים
—%פיננסים
15982.772B3.69-0.25%225.461Kפיננסי4
9470.910B4.46-0.80%1.525Mפיננסי2
6678.766B4.040.33%363.840Kתקשורת2
—%תעשיה
4431.886B0.261.05%628.637Kהוֹבָלָה9
156.918B0.00-0.61%269.931Kשירותי הפצה6
7455.446B0.450.85%198.633Kטכנולוגיית בריאות58
249.332B0.00-0.44%269.015Kשירותי בריאות5
6152.788B1.19-0.11%357.590Kהפקת ייצור32
2601.686B2.950.67%54.221Kשונות7
10352.476B2.410.65%111.953Kשירותי פרסום46
4832.092B1.17-4.03%2.686Mהפקת ייצור25
49490.841B2.860.82%724.339Kבני קיימא לצרכן8
10982.213B0.32-0.85%342.794Kשרותים לצרכן32
3273.371B6.870.16%127.605Kפיננסי2
—%כלי עזר
—%מוצרי צריכה מאוכלים
909.206B2.97-0.12%35.906Kהפקת ייצור7
12834.800B5.500.00%147.285Kמינרלים אנרגיה1
10874.532B0.38-1.15%196.939Kמינרלים אנרגיה5
3616.774B1.991.45%87.232Kשרותים לצרכן15
584.538B0.400.31%883.636Kבני קיימא לצרכן5
8443.207B2.510.71%32.605Kמינרלים שאינם אנרגיה6
1126.137B2.320.87%40.830Kהוֹבָלָה8
14530.545B0.120.51%270.680Kשירותי טכנולוגיה56
335.631B1.283.28%51.314Kשירותי פרסום1
600.816B1.360.37%78.132Kטכנולוגיית בריאות5
19748.975B0.420.24%384.201Kטכנולוגיית בריאות46
26716.863B0.61-0.38%1.136Mטכנולוגיית בריאות59
—%תעשיה
—%פיננסים
20502.283B4.27-0.37%94.473Kפיננסי8
2667.797B0.432.36%372.837Kשרותים לצרכן7
727.231B0.480.87%58.449Kשרותים לצרכן4
2780.113B1.480.06%1.539Mתעשיות תהליכים17
1820.012B2.09-0.75%293.644Kפיננסי5
515.903B0.001.38%610.775Kפיננסי1
13939.252B1.170.02%78.326Kבני קיימא לצרכן16
40463.524B4.610.18%807.530Kפיננסי8
—%פיננסים
—%פיננסים
1674.866B0.51-0.25%194.717Kשרותים לצרכן2
—%מחזור צרכנים
99.009B6.810.25%19.410Kפיננסי1
—%טכנולוגיה
66453.383B1.730.03%1.593Mטכנולוגיה אלקטרונית77
4428.862B0.044.22%1.396Mשירותי בריאות2
437.582B2.12-0.49%168.576Kמסחר קמעוני4
6659.260B2.72-0.46%761.089Kתקשורת9
27472.006B3.98-0.40%131.818Kמינרלים שאינם אנרגיה47
—%חומרים בסיסיים
357483.431B2.700.55%6.726Mטכנולוגיה אלקטרונית58
7917.470B2.160.61%81.417Kתעשיות תהליכים37
—%מחזור צרכנים
—%מוצרי צריכה מאוכלים
12058.300B4.190.10%305.031Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
159.860B0.750.26%113.614Kבני קיימא לצרכן2
619.466B0.24-3.31%134.085Kהוֹבָלָה4
31068.375B1.430.72%252.284Kהפקת ייצור38
8441.946B2.670.63%171.784Kשירותי הפצה22
טען עוד
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי סדרות איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל מרכז תמיכה הפנה חבר בקשת פונקציה בלוג וחדשות טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב הפנה חבר לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק