תעשיות שוק המניות — ‎דרום קוריאה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

       
—%מחזור צרכנים
4825.180B2.481.38%109.316Kשירותי פרסום9
7996.360B0.40-0.63%191.250Kטכנולוגיה אלקטרונית14
1966.265B0.98-0.01%103.282Kתעשיות תהליכים21
—%תעשיה
8276.388B1.50-0.87%32.413Kהוֹבָלָה3
—%תעשיה
7662.270B0.951.43%740.166Kהוֹבָלָה7
629.852B0.00-0.74%6.035Kכלי עזר2
373.236B0.960.39%56.237Kמינרלים שאינם אנרגיה6
7656.066B1.300.26%138.850Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא38
4764.092B0.190.21%137.942Kמסחר קמעוני3
—%מחזור צרכנים
17030.595B2.140.49%286.353Kהפקת ייצור88
—%מחזור צרכנים
9103.673B1.34-0.76%170.648Kבני קיימא לצרכן14
2858.985B2.931.29%174.066Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
1679.234B1.32-8.19%4.559Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
67316.643B0.04-0.46%188.756Kטכנולוגיית בריאות67
—%טיפולי בריאות
1203.963B0.83-1.41%594.893Kשרותים לצרכן7
4011.565B1.040.90%177.611Kהפקת ייצור11
—%תעשיה
1258.981B2.31-0.60%542.639Kשרותים לצרכן3
7160.510B3.161.70%149.309Kשרותים לצרכן2
1819.125B3.530.82%9.928Kמסחר קמעוני2
1695.611B1.091.43%76.628Kתעשיות תהליכים10
7229.832B2.120.35%105.346Kתעשיות תהליכים18
58348.569B2.390.84%175.481Kתעשיות תהליכים57
203.830B0.00-2.04%737.521Kמינרלים אנרגיה1
309.226B0.00-0.40%817.348Kשירותי פרסום4
—%חומרים בסיסיים
—%טכנולוגיה
1776.435B0.66-0.34%192.866Kטכנולוגיה אלקטרונית9
—%טכנולוגיה
854.273B0.64-0.97%465.326Kטכנולוגיה אלקטרונית9
169.330B0.00-0.15%837.971Kטכנולוגיה אלקטרונית4
12914.900B3.570.29%170.598Kמינרלים שאינם אנרגיה30
383.217B0.521.06%13.908Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
3557.131B1.26-0.54%106.286Kתעשיות תהליכים19
—%פיננסים
821.188B0.542.48%324.108Kשירותי טכנולוגיה4
10144.338B2.130.86%48.787Kמסחר קמעוני10
3446.390B1.581.55%132.085Kמסחר קמעוני1
—%חומרים בסיסיים
—%פיננסים
—%מסחר קמעוני1
18360.200B0.001.60%1.111Mכלי עזר1
9500.799B0.870.25%345.037Kהפקת ייצור53
46140.106B0.630.62%417.215Kטכנולוגיה אלקטרונית125
7614.986B0.500.16%446.785Kטכנולוגיה אלקטרונית67
11632.784B1.340.42%173.841Kטכנולוגיה אלקטרונית55
6910.771B0.20-1.69%1.103Mשירותי הפצה7
707.051B5.68-1.99%77.018Kמסחר קמעוני1
23225.899B1.97-0.68%270.391Kבני קיימא לצרכן29
—%תעשיה
41952.048B1.560.32%1.229Mשירותים תעשייתיים59
1150.012B2.042.33%362.932Kשירותים תעשייתיים5
6325.678B3.401.63%88.842Kפיננסי23
21631.664B3.47-0.37%653.975Kפיננסי51
1222.783B1.03-0.14%139.783Kשירותי פרסום4
—%מוצרי צריכה מאוכלים
2381.437B3.060.60%152.100Kשירותי הפצה6
5683.786B1.70-1.65%77.921Kמסחר קמעוני3
8762.288B1.47-0.18%23.358Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
3691.783B1.260.29%149.172Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא17
14855.601B1.090.65%33.732Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא24
239.966B1.25-1.38%60.876Kמינרלים שאינם אנרגיה4
6256.758B3.310.07%36.741Kכלי עזר14
—%תעשיה
—%תעשיה
1994.115B2.180.30%40.505Kבני קיימא לצרכן9
191.806B1.440.08%28.939Kבני קיימא לצרכן3
—%מחזור צרכנים
3345.505B0.501.80%169.474Kשרותים לצרכן2
47656.663B0.67-0.42%81.767Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא39
—%תעשיה
7528.566B3.450.01%81.952Kהפקת ייצור5
34076.479B0.28-0.58%408.963Kהפקת ייצור106
12000.613B1.741.34%201.678Kתעשיות תהליכים62
36998.192B1.380.34%136.082Kשירותי טכנולוגיה66
428.350B5.160.00%850מינרלים אנרגיה1
769.003B1.870.39%50.056Kמסחר קמעוני5
46131.470B0.230.06%182.456Kשירותי טכנולוגיה36
25197.235B3.430.63%487.482Kפיננסי27
4911.954B4.830.42%446.182Kפיננסי10
—%פיננסים
539.092B3.930.15%122.380Kשונות7
—%מחזור צרכנים
—%פיננסים
15982.772B3.691.88%209.743Kפיננסי4
9470.910B4.460.47%680.052Kפיננסי2
6678.766B4.04-0.20%471.181Kתקשורת2
—%תעשיה
4431.886B0.26-0.19%397.818Kהוֹבָלָה9
156.918B0.000.67%186.587Kשירותי הפצה6
7455.446B0.470.79%659.156Kטכנולוגיית בריאות58
249.332B0.00-0.77%161.069Kשירותי בריאות5
6152.788B1.190.62%568.809Kהפקת ייצור32
2601.686B2.95-0.02%74.263Kשונות7
10346.393B2.410.32%71.580Kשירותי פרסום46
4832.092B1.17-0.32%2.552Mהפקת ייצור25
49490.841B2.86-0.18%666.708Kבני קיימא לצרכן8
10982.213B0.321.10%182.883Kשרותים לצרכן32
3273.371B6.87-0.49%100.247Kפיננסי2
—%כלי עזר
—%מוצרי צריכה מאוכלים
909.206B2.971.06%47.454Kהפקת ייצור7
12834.800B5.500.34%131.623Kמינרלים אנרגיה1
10874.532B0.381.86%161.500Kמינרלים אנרגיה5
3616.774B1.990.03%60.850Kשרותים לצרכן15
584.538B0.40-0.83%671.615Kבני קיימא לצרכן5
8443.207B2.511.92%45.660Kמינרלים שאינם אנרגיה6
1126.137B2.320.39%24.015Kהוֹבָלָה8
14533.822B0.120.39%137.682Kשירותי טכנולוגיה57
335.631B1.281.75%43.622Kשירותי פרסום1
600.816B1.360.31%44.982Kטכנולוגיית בריאות5
19748.975B0.42-0.49%255.189Kטכנולוגיית בריאות46
26716.863B0.61-0.15%1.782Mטכנולוגיית בריאות59
—%תעשיה
—%פיננסים
20502.283B4.270.29%80.168Kפיננסי8
2667.797B0.43-0.63%314.708Kשרותים לצרכן7
727.231B0.48-1.26%54.142Kשרותים לצרכן4
2879.803B1.43-1.47%1.132Mתעשיות תהליכים18
1820.012B2.09-2.67%360.831Kפיננסי5
515.903B0.00-0.23%230.543Kפיננסי1
13939.252B1.170.42%65.341Kבני קיימא לצרכן16
40463.524B4.61-0.24%768.604Kפיננסי8
—%פיננסים
—%פיננסים
1674.866B0.510.76%231.356Kשרותים לצרכן2
—%מחזור צרכנים
99.009B6.81-0.74%10.413Kפיננסי1
—%טכנולוגיה
66453.383B1.73-0.10%1.216Mטכנולוגיה אלקטרונית77
4428.862B0.04-3.78%856.464Kשירותי בריאות2
437.582B2.12-0.83%157.162Kמסחר קמעוני4
6659.260B2.72-0.61%817.589Kתקשורת9
27472.006B3.98-0.03%109.313Kמינרלים שאינם אנרגיה47
—%חומרים בסיסיים
357488.834B2.700.59%7.547Mטכנולוגיה אלקטרונית58
7923.789B2.150.46%77.789Kתעשיות תהליכים37
—%מחזור צרכנים
12058.300B4.190.00%348.874Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
—%מוצרי צריכה מאוכלים
159.860B0.75-0.23%79.978Kבני קיימא לצרכן2
619.466B0.240.79%59.158Kהוֹבָלָה4
31068.375B1.431.03%360.668Kהפקת ייצור38
8441.946B2.670.76%136.989Kשירותי הפצה22
טען עוד
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי סדרות איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל מרכז תמיכה הפנה חבר בקשת פונקציה בלוג וחדשות טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב הפנה חבר לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק