תעשיות שוק המניות — ‎דרום קוריאה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
6438.238B0.42%442.900Kשירותי פרסום12
11830.734B1.83%1.169Mטכנולוגיה אלקטרונית13
3627.880B0.27%164.741Kתעשיות תהליכים22
10991.037B0.11%105.350Kהוֹבָלָה5
20691.144B2.03%3.363Mהוֹבָלָה7
348.614B-0.73%157.623Kכלי עזר3
1909.879B-0.90%1.489Mמינרלים שאינם אנרגיה8
15956.223B-0.56%261.131Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא38
4641.052B-0.74%243.915Kמסחר קמעונאי4
32728.912B-0.38%777.140Kהפקת ייצור93
10989.630B-0.60%306.087Kבני קיימא לצרכן10
3725.186B-2.20%287.362Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
2875.274B2.18%931.052Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
156066.969B1.27%507.188Kטכנולוגיית בריאות70
3583.904B0.65%670.896Kשרותים לצרכן10
5188.637B-0.94%1.313Mהפקת ייצור9
653.394B-1.20%899.258Kשרותים לצרכן3
8196.835B0.04%1.066Mשרותים לצרכן3
4547.811B-1.70%219.478Kתעשיות תהליכים10
35654.143B0.22%459.973Kתעשיות תהליכים23
96698.510B-1.21%573.643Kתעשיות תהליכים56
1433.103B8.01%3.370Mמינרלים אנרגיה1
983.589B-0.03%324.945Kשירותי פרסום5
5712.917B-1.37%2.551Mטכנולוגיה אלקטרונית20
3226.902B2.26%4.701Mטכנולוגיה אלקטרונית17
1242.269B0.11%328.454Kטכנולוגיה אלקטרונית8
25133.420B-0.81%518.351Kמינרלים שאינם אנרגיה27
472.503B3.81%169.975Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
5134.481B0.03%560.490Kתעשיות תהליכים20
1351.024B-0.55%257.951Kשירותי טכנולוגיה6
8421.531B-0.13%63.685Kמסחר קמעונאי8
4849.068B1.16%177.041Kמסחר קמעונאי1
113.773B-9.66%594.928Kמסחר קמעונאי1
16962.506B0.97%2.225Mכלי עזר3
36936.986B-0.22%772.302Kהפקת ייצור65
90503.107B0.01%316.085Kטכנולוגיה אלקטרונית91
17689.000B0.75%828.241Kטכנולוגיה אלקטרונית52
42661.649B0.17%1.276Mטכנולוגיה אלקטרונית78
2216.386B0.61%156.512Kשירותי הפצה11
718.364B0.65%39.463Kמסחר קמעונאי1
51239.990B-0.65%522.866Kבני קיימא לצרכן34
60591.816B0.27%1.038Mשירותים תעשייתיים60
1368.359B-0.03%414.172Kשירותים תעשייתיים4
7838.130B-0.13%244.032Kפיננסי24
24792.112B0.24%1.278Mפיננסי53
1723.777B0.86%322.188Kשירותי פרסום3
4605.370B-1.41%135.009Kשירותי הפצה9
7454.844B0.39%176.321Kמסחר קמעונאי3
10355.570B0.43%43.389Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13
4032.558B-0.54%86.111Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16
20923.085B0.16%123.165Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא24
406.539B-0.74%91.062Kמינרלים שאינם אנרגיה4
8431.292B-1.00%475.928Kכלי עזר14
3661.580B0.47%343.082Kבני קיימא לצרכן9
142.206B-2.11%981.599Kמסחר קמעונאי1
1234.994B-0.22%113.777Kבני קיימא לצרכן4
3749.961B0.46%257.387Kשרותים לצרכן3
44970.281B-0.80%155.333Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא35
7864.557B-1.55%1.053Mהפקת ייצור8
59128.376B-0.11%2.663Mהפקת ייצור117
23732.462B-0.31%435.832Kתעשיות תהליכים40
42164.806B0.66%311.132Kשירותי טכנולוגיה65
354.900B0.92%2.144Kמינרלים אנרגיה1
1440.003B1.35%2.914Mמסחר קמעונאי4
64307.028B-0.68%3.996Mשירותי טכנולוגיה36
33581.895B1.38%1.144Mפיננסי25
6345.110B0.16%598.846Kפיננסי9
954.389B1.27%862.760Kשונות6
17203.298B-0.63%723.623Kפיננסי4
41909.719B1.06%2.332Mפיננסי3
8386.005B0.08%606.034Kתקשורת7
22113.523B2.38%5.181Mהוֹבָלָה9
1557.269B0.97%344.640Kשרותים לצרכן2
999.819B-1.04%278.212Kשירותי הפצה7
17244.435B0.60%171.823Kטכנולוגיית בריאות70
603.014B0.61%351.417Kשירותי בריאות7
7535.573B-1.17%3.948Mהפקת ייצור31
458.726B-2.76%2.826Mשונות4
26376.515B-0.32%264.952Kשירותי פרסום59
1694.868B-0.27%432.365Kהפקת ייצור11
82235.459B0.08%990.785Kבני קיימא לצרכן6
14428.814B0.47%411.386Kשרותים לצרכן29
5926.497B0.99%248.879Kפיננסי3
649.546B-0.28%27.386Kהפקת ייצור5
33801.920B0.65%460.415Kמינרלים אנרגיה8
6647.961B0.42%587.406Kשרותים לצרכן18
159.708B-0.19%152.213Kבני קיימא לצרכן2
13223.797B-0.92%155.731Kמינרלים שאינם אנרגיה6
1211.020B0.93%131.314Kהוֹבָלָה7
125416.634B0.54%571.151Kשירותי טכנולוגיה89
1230.697B-1.35%129.892Kטכנולוגיית בריאות7
79470.178B1.18%453.964Kטכנולוגיית בריאות72
29355.397B-0.20%242.655Kטכנולוגיית בריאות51
19984.947B-0.30%179.148Kפיננסי7
2509.772B-1.16%380.655Kשרותים לצרכן5
1029.393B3.29%125.739Kשרותים לצרכן3
2924.675B-0.31%300.626Kתעשיות תהליכים14
1740.251B0.12%392.663Kפיננסי4
579.228B3.67%6.061Mפיננסי1
15143.078B-0.08%174.616Kבני קיימא לצרכן13
45836.077B-0.25%929.428Kפיננסי9
265.856B-0.20%243.496Kשרותים לצרכן3
150.129B-0.39%28.861Kפיננסי1
106868.031B2.43%2.549Mטכנולוגיה אלקטרונית96
3717.590B9.40%4.926Mמסחר קמעונאי8
7460.459B-0.03%974.405Kתקשורת9
46451.074B-0.75%536.570Kמינרלים שאינם אנרגיה48
529672.537B1.45%15.998Mטכנולוגיה אלקטרונית45
18997.864B1.37%509.873Kתעשיות תהליכים32
10067.158B-0.25%431.784Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
380.117B-1.37%220.576Kבני קיימא לצרכן4
947.148B-0.62%586.560Kהוֹבָלָה5
35487.826B-4.05%1.677Mהפקת ייצור35
8278.277B-1.19%566.013Kשירותי הפצה22
22145.649B-0.47%433.429Kתקשורת4
טען עוד