תעשיות שוק המניות — ‎גרמניה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
94.692B0.37%6שירותי פרסום11
636.285B1.60%5.277Kטכנולוגיה אלקטרונית22
84.928B-0.18%99תעשיות תהליכים20
302.091B0.23%1.429Kהוֹבָלָה11
126.293B3.47%49.368Kהוֹבָלָה11
23.265B0.93%11כלי עזר7
23.449B-1.51%73מינרלים שאינם אנרגיה6
1101.991B-0.91%668מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא22
195.203B0.60%25מסחר קמעונאי14
133.049B0.37%434הפקת ייצור28
45.642B0.75%0בני קיימא לצרכן6
384.385B0.77%293מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16
456.833B-0.15%1.159Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
567.779B-2.06%936טכנולוגיית בריאות28
76.533B1.50%161שרותים לצרכן9
154.407B-0.60%371הפקת ייצור20
649.255B1.32%525שרותים לצרכן6
57.523B1.70%895שרותים לצרכן8
639.631M0.00%0מסחר קמעונאי1
87.770B0.56%381תעשיות תהליכים6
147.747B0.59%9.240Kתעשיות תהליכים12
569.912B0.36%561תעשיות תהליכים39
10.793B0.85%747מינרלים אנרגיה4
12.104B0.02%49שירותי פרסום6
51.586B0.42%295טכנולוגיה אלקטרונית4
97.303B0.45%27טכנולוגיה אלקטרונית11
112.424B0.83%390טכנולוגיה אלקטרונית6
19.595B0.20%325מינרלים שאינם אנרגיה7
1.585B-0.51%250מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
113.818B-0.11%11תעשיות תהליכים13
3.184B0.82%0שירותים תעשייתיים2
622.285B-0.19%358שירותי טכנולוגיה14
206.396B2.96%84מסחר קמעונאי12
124.175B1.08%3מסחר קמעונאי4
130.841B0.13%4מסחר קמעונאי2
982.050B0.40%1.989Kכלי עזר53
381.592B0.32%1.484Kהפקת ייצור39
195.819B0.47%1.099Kטכנולוגיה אלקטרונית31
167.668B-0.46%305טכנולוגיה אלקטרונית30
166.164B1.37%99טכנולוגיה אלקטרונית11
14.222B1.32%1שירותי הפצה8
14.890B-0.48%302מסחר קמעונאי3
292.354B0.57%654בני קיימא לצרכן14
167.895B1.41%170שירותים תעשייתיים44
91.457B-0.42%121שירותים תעשייתיים3
1009.474B0.19%161פיננסי39
229.774B2.59%7.121Kפיננסי21
93.406B1.64%10שירותי פרסום2
43.790B1.24%65שירותי הפצה5
524.072B0.01%76מסחר קמעונאי14
221.147B0.98%590מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9
59.483B0.95%202מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
163.771B-1.08%56מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא21
60.557B-0.44%10כלי עזר12
7.867B-1.31%0בני קיימא לצרכן4
438.326B2.07%74מסחר קמעונאי7
59.471B0.50%237בני קיימא לצרכן13
10.085B0.53%5שירותי בריאות8
119.926B3.70%972שרותים לצרכן8
1123.788B-0.76%948מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא25
392.725B0.87%1.124Kהפקת ייצור6
1145.450B-0.66%133הפקת ייצור70
210.891B0.31%195תעשיות תהליכים24
1073.109B-0.86%531שירותי טכנולוגיה61
94.539B-0.39%0פיננסי2
1109.590B3.79%24.615Kמינרלים אנרגיה18
1725.304B-0.80%362מסחר קמעונאי18
4800.562B-0.13%245שירותי טכנולוגיה31
724.347B1.81%212פיננסי29
359.863B0.28%42פיננסי36
1.147B0.54%1שונות7
108.223B2.20%149פיננסי9
2307.272B1.85%2.096Kפיננסי41
698.348B0.81%4.692Kתקשורת15
509.008B0.68%84שירותי בריאות4
64.064B-3.83%310הוֹבָלָה6
11.496B-0.36%10.947Kשרותים לצרכן1
54.963B0.20%40שירותי הפצה11
1838.347B-1.77%304טכנולוגיית בריאות47
106.830B-1.52%1.115Kשירותי בריאות11
21.135B1.23%3הפקת ייצור10
4.681B0.07%12שונות8
163.160B0.18%6שירותי פרסום41
29.857B-0.32%13הפקת ייצור12
1731.728B2.21%3.131Kבני קיימא לצרכן27
88.972B1.86%940שרותים לצרכן15
1600.878B0.84%1.660Kפיננסי20
48.928B0.28%192הפקת ייצור5
122.338B2.42%183שירותים תעשייתיים6
283.844B3.15%1.026Kמינרלים אנרגיה25
134.099B1.54%0מינרלים אנרגיה5
42.540B4.01%94שירותים תעשייתיים9
291.111B0.58%892שרותים לצרכן13
1.154B0.93%13בני קיימא לצרכן3
318.264B0.80%4.082Kמינרלים שאינם אנרגיה19
24.289B0.27%438הוֹבָלָה9
3983.772B-1.09%1.527Kשירותי טכנולוגיה77
7.073B-1.92%0שירותי פרסום3
83.917B-3.15%148טכנולוגיית בריאות2
1924.945B-0.79%880טכנולוגיית בריאות29
264.941B0.13%1.933Kטכנולוגיית בריאות17
118.054B0.45%6.895Kמינרלים שאינם אנרגיה23
180.419B-0.08%28פיננסי9
7.507B0.44%25שרותים לצרכן5
3.540B1.00%0שרותים לצרכן3
22.444B0.14%1.101Kתעשיות תהליכים8
313.210B1.39%218הוֹבָלָה10
320.191B-0.31%3.324Kפיננסי78
80.304M0.00%0פיננסי1
243.061B-0.02%236בני קיימא לצרכן18
295.991B2.37%624פיננסי44
436.798B1.15%147שרותים לצרכן14
5.216B0.31%181פיננסי2
1691.854B-0.14%2.596Kטכנולוגיה אלקטרונית35
64.081B-3.05%27שירותי בריאות5
20.332B0.00%8פיננסי2
244.451B-0.11%486מסחר קמעונאי25
153.427B0.83%2.163Kתקשורת10
137.983B1.36%872מינרלים שאינם אנרגיה22
2299.665B-0.81%4.288Kטכנולוגיה אלקטרונית9
17.294B-0.03%37תעשיות תהליכים9
330.675B0.52%655מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6
62.299B-0.00%432בני קיימא לצרכן7
17.673B1.22%7הוֹבָלָה8
391.111B1.00%88הפקת ייצור28
45.865B-1.33%1.111Kכלי עזר3
276.873B0.13%261שירותי הפצה32
276.015B-0.71%6.438Kתקשורת6
טען עוד