תעשיות שוק המניות — ‎ארה"ב‏‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
48.142B3.241.58%4.442Mשירותי פרסום35
678.078B1.553.05%2.333Mטכנולוגיה אלקטרונית61
91.528B1.652.62%2.355Mתעשיות תהליכים37
250.628B2.811.31%2.858Mהוֹבָלָה18
115.269B0.001.84%6.720Mהוֹבָלָה23
51.634B2.903.29%1.326Mכלי עזר9
10.607B1.3110.69%6.569Mמינרלים שאינם אנרגיה5
212.160B1.693.23%13.079Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא36
163.211B1.971.95%4.102Mמסחר קמעונאי34
93.724B1.504.28%1.389Mהפקת ייצור36
20.799B1.323.06%1.634Mבני קיימא לצרכן5
370.968B1.782.54%4.543Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14
628.962B2.701.54%9.369Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא17
570.892B1.381.15%2.715Mטכנולוגיית בריאות361
102.286B2.392.68%4.930Mשרותים לצרכן26
115.228B1.882.66%1.016Mהפקת ייצור23
431.467B1.123.83%16.315Mשרותים לצרכן11
90.783B0.212.85%3.747Mשרותים לצרכן21
175.179M0.00%163.693Kמסחר קמעונאי1
162.815B2.022.82%2.668Mתעשיות תהליכים22
71.290B2.864.29%2.324Mתעשיות תהליכים14
432.386B2.662.86%2.629Mתעשיות תהליכים53
34.609B1.584.84%2.648Mמינרלים אנרגיה13
15.398B2.703.69%773.270Kשירותי פרסום15
44.712B3.74%4.579Mטכנולוגיה אלקטרונית15
117.497B1.792.36%1.773Mטכנולוגיה אלקטרונית21
149.381B1.683.72%3.263Mטכנולוגיה אלקטרונית10
90.186B1.742.09%780.435Kמינרלים שאינם אנרגיה13
3.823B0.35%131.758Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
136.675B2.922.50%2.952Mתעשיות תהליכים22
19.644B0.778.03%3.038Mשירותים תעשייתיים12
428.259B1.422.14%2.047Mשירותי טכנולוגיה57
18.350B2.943.41%4.176Mמסחר קמעונאי5
95.643B0.563.20%1.898Mמסחר קמעונאי4
156.662B2.902.64%4.723Mמסחר קמעונאי5
1444.842B3.862.83%4.033Mכלי עזר84
279.144B1.621.64%2.061Mהפקת ייצור65
89.297B1.773.22%2.269Mטכנולוגיה אלקטרונית17
138.662B0.543.81%1.098Mטכנולוגיה אלקטרונית46
64.790B0.664.51%3.992Mטכנולוגיה אלקטרונית26
21.433B1.073.33%609.903Kשירותי הפצה9
22.127B3.580.70%3.019Mמסחר קמעונאי4
24.157B1.894.12%3.555Mבני קיימא לצרכן19
111.281B0.493.59%585.371Kשירותים תעשייתיים46
187.664B1.302.74%1.241Mשירותים תעשייתיים21
331.188B2.133.87%2.395Mפיננסי93
437.089B0.370.29%181.442Kפיננסי1272
162.688B1.063.04%1.248Mשירותי פרסום3
15.080B0.642.17%1.128Mשירותי הפצה9
62.511B1.811.66%4.891Mמסחר קמעונאי12
111.287B3.431.99%4.639Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא12
51.542B2.362.02%2.905Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8
328.813B2.281.86%3.909Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא45
26.825B0.853.67%593.998Kמינרלים שאינם אנרגיה6
108.347B3.903.58%1.343Mכלי עזר23
16.817B2.703.41%1.073Mבני קיימא לצרכן19
428.115B2.432.94%3.738Mמסחר קמעונאי5
124.012B1.414.49%1.676Mבני קיימא לצרכן27
85.939B1.074.60%1.217Mשירותי בריאות15
170.727B0.910.87%8.052Mשרותים לצרכן20
663.814B2.821.50%5.332Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא23
239.889B4.073.13%2.794Mהפקת ייצור8
597.475B1.423.88%2.947Mהפקת ייצור93
125.070B1.574.25%1.356Mתעשיות תהליכים20
725.709B1.652.29%4.172Mשירותי טכנולוגיה96
236.228B1.093.08%1.297Mפיננסי20
1639.976B7.796.28%13.886Mמינרלים אנרגיה45
1757.034B0.032.16%36.903Mמסחר קמעונאי51
3479.506B0.062.87%23.274Mשירותי טכנולוגיה116
846.460B2.622.06%5.830Mפיננסי45
542.456B4.253.27%2.160Mפיננסי105
197.075B7.642.48%638.062Kשונות3465
230.217B3.802.86%2.661Mפיננסי25
1982.528B4.073.20%12.359Mפיננסי63
409.863B6.483.17%25.467Mתקשורת21
815.171B1.122.56%2.110Mשירותי בריאות9
40.586B13.642.31%1.473Mהוֹבָלָה48
15.871B0.26%1.398Mשרותים לצרכן4
139.562B0.962.10%2.075Mשירותי הפצה11
1619.647B0.813.06%2.419Mטכנולוגיית בריאות230
117.969B0.352.17%2.310Mשירותי בריאות66
26.801B0.953.41%340.858Kהפקת ייצור18
1.092B2.310.38%560.973Kשונות10
1116.413B0.682.23%5.636Mשירותי פרסום172
32.979B0.962.71%629.369Kהפקת ייצור16
1329.274B0.75-3.93%61.122Mבני קיימא לצרכן45
157.391B0.092.79%1.800Mשרותים לצרכן37
1439.163B0.382.03%2.364Mפיננסי31
2.621B4.977.06%1.702Mהפקת ייצור4
564.495B6.482.51%5.725Mשירותים תעשייתיים31
623.944B3.636.80%7.404Mמינרלים אנרגיה53
185.589B3.334.23%3.288Mמינרלים אנרגיה12
139.698B1.896.64%9.147Mשירותים תעשייתיים42
300.177B0.431.56%2.415Mשרותים לצרכן60
5.230B1.803.45%101.973Kבני קיימא לצרכן7
216.820B6.935.05%6.667Mמינרלים שאינם אנרגיה46
134.531B1.161.93%10.337Mהוֹבָלָה18
4137.170B0.732.98%14.971Mשירותי טכנולוגיה375
39.388B1.363.30%591.049Kשירותי פרסום29
10.758B1.98%7.901Mטכנולוגיית בריאות4
3090.777B2.231.34%6.324Mטכנולוגיית בריאות471
42.281B0.001.00%391.025Kטכנולוגיית בריאות28
203.120B2.624.16%10.287Mמינרלים שאינם אנרגיה71
313.810B1.462.81%1.350Mפיננסי39
12.716B2.931.36%351.246Kשרותים לצרכן6
23.931B1.233.14%1.354Mשרותים לצרכן7
15.837B1.225.06%1.673Mתעשיות תהליכים6
380.171B1.923.65%4.273Mהוֹבָלָה6
86.888B0.503.01%1.295Mפיננסי52
1199.926B4.361.69%3.229Mפיננסי216
47.905B1.761.81%1.242Mבני קיימא לצרכן26
891.447B2.502.31%2.493Mפיננסי278
456.750B2.081.49%3.190Mשרותים לצרכן53
42.032B3.542.24%1.231Mפיננסי62
2155.574B1.853.12%19.041Mטכנולוגיה אלקטרונית107
72.386B0.822.78%881.523Kשירותי בריאות9
49.009B2.413.41%1.238Mפיננסי14
931.163B1.272.19%3.374Mמסחר קמעונאי82
63.350B3.924.52%3.634Mתקשורת14
326.347B9.565.32%11.443Mמינרלים שאינם אנרגיה26
2612.928B0.893.08%101.944Mטכנולוגיה אלקטרונית53
2.916B1.143.40%137.842Kתעשיות תהליכים3
289.942B7.252.61%5.481Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
24.001B3.243.77%1.157Mבני קיימא לצרכן6
92.678B0.764.26%960.655Kהוֹבָלָה22
333.539B1.933.59%1.969Mהפקת ייצור36
53.205B2.006.31%2.394Mכלי עזר12
173.179B2.033.05%1.070Mשירותי הפצה51
443.151B2.123.36%3.310Mתקשורת22
טען עוד